CARNE, PESCE

Per aiutare famiglie in difficoltà

EURO    15,00

Uova

Pesce fresco

g 150
EURO    5,68
g 300
EURO    10,64
g 200
EURO    8,51
g 650
EURO    13,07
g 200
EURO    8,51
g 160
EURO    8,51
g 300
EURO    7,80
g 500
EURO    8,28

Pesce conservato

g 250
EURO    8,28
g 300
EURO    14,49

Coniglio con osso

g 350
EURO    8,63
kg 2
EURO    37,32
kg 1
EURO    23,38
g 650
EURO    14,64
g 400
EURO    8,49

Coniglio disossato

g 300
EURO    9,78
kg 1,25
EURO    40,76
g 400
EURO    13,04
g 300
EURO    5,02
g 250
EURO    10,08
g 300
EURO    9,78
g 100
EURO    3,63
g 250
EURO    8,15
g 700
EURO    22,82
g 250
EURO    8,15
g 250
EURO    8,15
g 200
EURO    6,52

Maiale

g 500
EURO    9,65
g 550
EURO    9,20
g 250
EURO    4,18
g 800
EURO    13,38
g 500
EURO    6,70
g 800
EURO    16,46
g 250
EURO    5,90
g 300
EURO    5,79
g 250
EURO    5,36
g 250
EURO    4,83
g 240
EURO    4,74
g 180
EURO    6,64

Pollo, gallina e faraona con osso

g 500
EURO    4,83
g 400
EURO    8,75
g 800
EURO    16,82
g 500
EURO    9,65
kg 1,8
EURO    28,19
kg 1,8
EURO    28,19
kg 1
EURO    19,95
kg 1,8
EURO    35,91
kg 1
EURO    19,95
g 400
EURO    11,33

Pollo, gallina e faraona disossato

g 300
EURO    9,78
g 400
EURO    13,04
g 350
EURO    11,41
g 250
EURO    10,08
g 600
EURO    23,42
g 100
EURO    3,63
g 250
EURO    8,15
g 500
EURO    4,29
g 200
EURO    6,52

Pollo, gallina e faraona tagli particolari

g 500
EURO    1,61
g 300
EURO    5,02
g 300
EURO    5,02

Tacchino

g 500
EURO    8,04
g 500
EURO    9,65
g 700
EURO    6,76
g 250
EURO    4,29
g 600
EURO    10,30
g 100
EURO    3,22
g 250
EURO    4,29
g 750
EURO    16,83
g 500
EURO    5,36
g 250
EURO    8,04

Vitellone per bistecche, grigliate

g 250
EURO    8,04
g 500
EURO    14,63
g 250
EURO    4,39
g 250
EURO    8,04
g 250
EURO    8,04
g 200
EURO    3,51
g 400
EURO    7,02
g 200
EURO    4,68
g 500
EURO    16,09

Vitellone per bolliti

g 800
EURO    15,60
g 800
EURO    15,60
g 800
EURO    12,48
g 300
EURO    3,80

Vitellone per arrosti

g 800
EURO    18,72
g 600
EURO    17,55
g 500
EURO    9,75
g 800
EURO    21,77
g 800
EURO    11,24
g 500
EURO    16,09
g 800
EURO    18,72
g 400
EURO    7,80
g 800
EURO    18,72

Vitellone per cruda

g 250
EURO    5,85
g 150
EURO    5,45
g 250
EURO    5,85

Vitellone per sugo

g 250
EURO    4,39

Vitellone tagli particolari

kg 1
EURO    2,15

Salumi

g 240
EURO    6,80
g 100
EURO    4,29
g 90
EURO    1,51
g 250
EURO    8,39
g 100
EURO    2,40
g 100
EURO    3,65
g 100
EURO    4,72
g 100
EURO    2,57
g 300
EURO    6,11
g 100
EURO    4,29
g 100
EURO    4,29
g 100
EURO    5,86
g 100
EURO    2,57
g 300
EURO    6,44
g 400
EURO    11,58
g 400
EURO    13,60
g 200
EURO    5,58
g 200
EURO    7,64
g 200
EURO    6,54
g 100
EURO    3,13